Оргкомитет

Антонов Николай Викторович

E-mail: antonovnv@mosmetod.ru 

Трухов Павел Владимирович

E-mail: trukhovpv@mosmetod.ru

Бычков Василий Анатольевич

E-mail: bichkovva@mosmetod.ru

 

Требования к проведению

Trebovaniya_teoreticheskogo_tura_zaklyuchitelnogo_etapa_2016-2017_uchebnogo_goda.docx (0.01 Мб)

Trebovaniya_prakticheskogo_tura_zaklyuchitelnogo_etapa_2016-2017_uchebnogo_goda._.docx (0.01 Мб)